Lời Chúa

Các ngươi hãy xin thì sẽ được

Các ngươi hãy xin thì sẽ được
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: &qu…

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi…

Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả

Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là k…

Các con sẽ uống chén của Ta

Các con sẽ uống chén của Ta
Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho ha…

Nó sinh hoa kết quả gấp trăm

Nó sinh hoa kết quả gấp trăm
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói vớ…

Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta

Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta
Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng …

Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?

Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người t…

Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất

Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng l…

Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán

Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán
Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừn…

Con Người cũng là chủ ngày sa-bát

Con Người cũng là chủ ngày sa-bát
Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không đượ…

Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng

Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường tron…

Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn

Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn
Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy C…

Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi

Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi
Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: "Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép …

Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo

Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai…

Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi!

Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi!
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời". Người nói với ông: "Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong…

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul th…

Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con

Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, …

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Dọc đường hãy rao giảng rằng : 'Nước Trời đã đến gần'. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạc…

Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel

Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là …

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít
Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng…
Gửi ý nguyện