Lời Chúa

LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (24.4.2022 – Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm C)

LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (24.4.2022 – Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm C)
Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạ…

Ông đã thấy và ông đã tin (17.4.2022 – Chúa Nhật Phục Sinh, Năm C)

Ông đã thấy và ông đã tin (17.4.2022 – Chúa Nhật Phục Sinh, Năm C)
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đe…

Chúc tụng Đức Vua (10.4.2022 – Chúa nhật Lễ Lá, Năm C)

Chúc tụng Đức Vua (10.4.2022 – Chúa nhật Lễ Lá, Năm C)
Khi ấy, Ðức Giêsu đi đầu, tiến lên Giêrusalem. Khi đến gần làng Bếtphaghê, bên triền núi gọi là Ôliu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi …

Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi! (03.4.2022 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C)

Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi! (03.4.2022 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C)
Lúc ấy, Ðức Giêsu đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Ðức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặ…

Em con đã chết nay sống lại (27/03/2022 – Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm C)

Em con đã chết nay sống lại (27/03/2022 – Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm C)
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với …

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược …

Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy (19.3.2022 – Thứ Bảy, Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy (19.3.2022 – Thứ Bảy, Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)
Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà…

Hãy vâng nghe lời Người (13.3.2022 - Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm C)

Hãy vâng nghe lời Người (13.3.2022 - Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm C)
Hôm ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang khi Người cầu nguyện, thì khuôn mặt Người biến đổi, y phục Người nên trắng ngời như chớp sáng. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo…

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (06.3.2022 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm C)

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (06.3.2022 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm C)
Ðức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy …

Thứ Tư Lễ Tro – 02.03.2022

Thứ Tư Lễ Tro – 02.03.2022
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng…

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ (20.2.2022 – Chúa Nhật 7 TN, Năm C)

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ (20.2.2022 – Chúa Nhật 7 TN, Năm C)
Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khốn…

Phúc cho anh em là những người nghèo ( 13.02.2022 – Chúa Nhật 6 TN, Năm C )

Phúc cho anh em là những người nghèo ( 13.02.2022 – Chúa Nhật 6 TN, Năm C )
Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no …

Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người (06.02.2022 – Chúa Nhật 5 TN, Năm C)

Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người (06.02.2022 – Chúa Nhật 5 TN, Năm C)
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lướ…

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít (18.10.2021 – Thứ Hai Tuần 29 TN - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng)

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít (18.10.2021 – Thứ Hai Tuần 29 TN - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng)
Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh…

Con Người hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người ( 17.10.2021 Chúa Nhật 29 TN năm B )

Con Người hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người ( 17.10.2021 Chúa Nhật 29 TN năm B )
Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện…

Hãy bán những gì anh có rồi đến theo tôi (10.10.2021 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm B)

Hãy bán những gì anh có rồi đến theo tôi (10.10.2021 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm B)
Hôm ấy, Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Ðức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhâ…

Loài người không được phân rẽ (03.10.2021 – Chúa Nhật 27 TN năm B)

Loài người không được phân rẽ (03.10.2021 – Chúa Nhật 27 TN năm B)
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép là…

Trở lại và nên như trẻ thơ (01.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 26 TN - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

Trở lại và nên như trẻ thơ (01.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 26 TN - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại m…

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. (26.9.2021 – Chúa Nhật Tuần 26 Thường niên B)

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. (26.9.2021 – Chúa Nhật Tuần 26 Thường niên B)
Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Ðức Giêsu bảo: “Ðừng ngăn cản người ta, vì không ai …

Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người. (19.9.2021 – Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B)

Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người. (19.9.2021 – Chúa Nhật Tuần 25 Thường niên B)
Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Ng…
Gửi ý nguyện