Lời Chúa

Không thể chết nữa (06.11.2022 – Chúa Nhật 32 TN, Năm C)

Không thể chết nữa (06.11.2022 – Chúa Nhật 32 TN, Năm C)
Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nà…

Xin rủ lòng thương (23.10.2022 – Chúa Nhật 30 TN, Năm C)

Xin rủ lòng thương (23.10.2022 – Chúa Nhật 30 TN, Năm C)
Khi ấy, Ðức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. …

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai (02.10.2022 – Chúa Nhật 27 TN Năm C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai (02.10.2022 – Chúa Nhật 27 TN Năm C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi)
Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Mari…

Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ (25.9.2022 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C)

Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ (25.9.2022 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C)
Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng …

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được (18.09.2022 – Chúa Nhật 25 TN, Năm C)

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được (18.09.2022 – Chúa Nhật 25 TN, Năm C)
Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về…

Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải (11.9.2022 – Chúa Nhật 24 TN, Năm C)

Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải (11.9.2022 – Chúa Nhật 24 TN, Năm C)
Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Ðức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” …

Từ bỏ tất cả (04.9.2022 – Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C)

Từ bỏ tất cả (04.9.2022 – Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C)
Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai khôn…

Anh em hãy ra đi! (03.7.2022 – Chúa Nhật 14 TN, Năm C)

Anh em hãy ra đi! (03.7.2022 – Chúa Nhật 14 TN, Năm C)
Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh…

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C (26.6.2022)

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C (26.6.2022)
Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp…

Ách của tôi êm ái (24.6.2022 – Thứ sáu: Thánh Tâm Chúa Giêsu)

Ách của tôi êm ái (24.6.2022 – Thứ sáu: Thánh Tâm Chúa Giêsu)
Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy …

Em này rồi sẽ ra sao? (23.6.2022 – Thứ năm - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả)

Em này rồi sẽ ra sao? (23.6.2022 – Thứ năm - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả)
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính l…

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (19.6.2022 – Chúa Nhật XII, Năm C)

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (19.6.2022 – Chúa Nhật XII, Năm C)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạ…

Lễ Chúa Ba Ngôi (12.6.2022 – Chúa Nhật XI, Năm C)

Lễ Chúa Ba Ngôi (12.6.2022 – Chúa Nhật XI, Năm C)
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ k…

Hãy nhận lấy Thánh Thần (05.6.2022 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống)

Hãy nhận lấy Thánh Thần (05.6.2022 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống)
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạn…

Lễ Chúa Thăng Thiên (29.5.2022 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh)

Lễ Chúa Thăng Thiên (29.5.2022 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh)
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ …

Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con (22.5.2022 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh)

Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con (22.5.2022 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và …

Hãy yêu mến nhau (15.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh)

Hãy yêu mến nhau (15.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 5 Phục Sinh)
Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi …

Không ai cướp được khỏi tay tôi (08.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh)

Không ai cướp được khỏi tay tôi (08.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 4 Phục Sinh)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chú…

Hãy nhận lấy Thánh Thần (05.6.2022 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống)

Hãy nhận lấy Thánh Thần (05.6.2022 – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống)
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạn…

Hãy chăn dắt chiên của Thầy (01.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh, Năm C)

Hãy chăn dắt chiên của Thầy (01.5.2022 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh, Năm C)
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai m…
Gửi ý nguyện