Lời Chúa

Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời (Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm A)

Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời (Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm A)
Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sa…

Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền (Thứ hai tuần IV mùa Chay năm A)

Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền (Thứ hai tuần IV mùa Chay năm A)
Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép C…

Anh mù đến rửa ở hồ Silôê và khi về thì nhìn thấy được (Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A)

Anh mù đến rửa ở hồ Silôê và khi về thì nhìn thấy được (Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giêsu đáp: "Không phải anh c…

Mạch nước vọt đến sự sống đời đời (Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A)

Mạch nước vọt đến sự sống đời đời (Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ t…

Mặt Người chiếu sáng như mặt trời (Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm A)

Mặt Người chiếu sáng như mặt trời (Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng…

Chúa Giêsu đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ (26.02.2023 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A)

Chúa Giêsu đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ (26.02.2023 – Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa…

Cha của con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho con. (22.02.2023 – Thứ Tư Lễ Tro)

Cha của con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho con. (22.02.2023 – Thứ Tư Lễ Tro)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy …

Hãy nên hoàn thiện (19.02.2023 – Chúa Nhật 7 TN, Năm A)

Hãy nên hoàn thiện (19.02.2023 – Chúa Nhật 7 TN, Năm A)
Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì…

Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn (12.02.2023 – Chúa nhật 6 Thường niên A)

Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn (12.02.2023 – Chúa nhật 6 Thường niên A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, th…

Các con là sự sáng thế gian (05.02.2023 – Chúa nhật 5 Thường niên A)

Các con là sự sáng thế gian (05.02.2023 – Chúa nhật 5 Thường niên A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.…

Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (29.01.2023 – Chúa nhật 4 Thường niên năm A)

Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (29.01.2023 – Chúa nhật 4 Thường niên năm A)
Thấy đám đông dân chúng, Ðức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được…

Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian (15.01.2023 – Chúa Nhật 2 TN, Năm A)

Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian (15.01.2023 – Chúa Nhật 2 TN, Năm A)
Khi ấy, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, …

Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua (08.01.2023 – Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh)

Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua (08.01.2023 – Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh)
Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất…

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01.01.2023 – Chúa Nhật cuối Tuần Bát nhật Giáng Sinh)

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01.01.2023 – Chúa Nhật cuối Tuần Bát nhật Giáng Sinh)
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về…

NGÔI LỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI (25.12.2022 - Lễ ban ngày - Lễ Chúa Giáng Sinh)

NGÔI LỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI (25.12.2022 - Lễ ban ngày - Lễ Chúa Giáng Sinh)
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi …

Dòng dõi Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít (24.12.2022 – Lễ đêm Chúa Giáng Sinh)

Dòng dõi Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít (24.12.2022 – Lễ đêm Chúa Giáng Sinh)
Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom s…

Emmanuel (18.12.2022 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A)

Emmanuel (18.12.2022 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A)
Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Maria, Mẹ Người, đã đính hôn với Giuse, nhưng trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không m…

Còn phải đợi ai? (11.12.2022 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A)

Còn phải đợi ai? (11.12.2022 – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A)
Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Ðấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Ðức Giêsu trả lời: “…

Hãy sám hối (04.12.2022 – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A)

Hãy sám hối (04.12.2022 – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A)
Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọ…

Anh em hãy canh thức và sẵn sàng (27.11.2022 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A)

Anh em hãy canh thức và sẵn sàng (27.11.2022 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A)
Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồn…
Gửi ý nguyện