Lời Chúa

Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về (03.12.2023 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B)

Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về (03.12.2023 – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy …

Lễ Chúa Kitô Vua (26.11.2023 – Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A)

Lễ Chúa Kitô Vua (26.11.2023 – Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và N…

Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống (19.11.2023 – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống (19.11.2023 – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
Khi ấy, Ðức Giêsu phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày và theo Ta. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậ…

Kia chàng rể đến, hãy ra đón người (12.11.2023 – Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A)

Kia chàng rể đến, hãy ra đón người (12.11.2023 – Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo;…

Họ nói mà không làm (05.11.2023 – Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A)

Họ nói mà không làm (05.11.2023 – Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi củ…

Anh em là chứng nhân (22.10.2023 – Chúa Nhật Truyền Giáo)

Anh em là chứng nhân (22.10.2023 – Chúa Nhật Truyền Giáo)
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dư…

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01.10.2023 – Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01.10.2023 – Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A)
Khi ấy, bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh…

Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? (24.09.2023 – Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A)

Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? (24.09.2023 – Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông …

Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em (Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm A)

Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em (Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đ…

Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)

Người biến đổi hình dạng (06.08.2023 – Lễ Chúa Hiển Dung)
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng nh…

Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống (11.06.2023 – Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống (11.06.2023 – Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh l…

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần (28.05.2023 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần (28.05.2023 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các …

Ở với anh em đến tận thế (21.05.2023 – Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A)

Ở với anh em đến tận thế (21.05.2023 – Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A)
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên tr…

Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác (14.05.2023 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A)

Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác (14.05.2023 – Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngà…

Thầy là đường, là sự thật và là sự sống (07.5.2023 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A)

Thầy là đường, là sự thật và là sự sống (07.5.2023 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn …

Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh (23.04.2023 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A)

Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh (23.04.2023 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A)
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến vớ…

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin (16.04.2023 – Chúa Nhật II Phục Sinh – Lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót)

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin (16.04.2023 – Chúa Nhật II Phục Sinh – Lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót)
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Ngườ…

Người phải sống lại từ cõi chết (09.04.2023 – Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A)

Người phải sống lại từ cõi chết (09.04.2023 – Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A)
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng…

Ngài yêu thương họ đến cùng (06.04.2023 – Tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa)

Ngài yêu thương họ đến cùng (06.04.2023 – Tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa)
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma qu…

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến (02.04.2023 – Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A)

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến (02.04.2023 – Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A)
Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con…
Gửi ý nguyện